Ανακοινώσεις (νέα 15/06/15)
Ανακοίνωση εγγραφών για την Α΄ τάξη σχ. έτους 2015-2016

Από 2-6-2015 ως 15-6-2015, καθημερινά  12.30-13.30 μ.μ., στο γραφείο του Δημοτικού σχολείου Αγκαιριάς θα γίνονται οι εγγραφές για την Α΄ τάξη του σχολικού έτους 2015-16 .
 Παρακαλούνται οι γονείς των παιδιών που έχουν γεννηθεί το 2009 να προσέλθουν να εγγράψουν τα παιδιά τους.
 Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Πιστοποιητικό γέννησης από το Δήμο (του τελευταίου τριμήνου).
2. Βιβλιάριο υγείας του μαθητή (για τα εμβόλια), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (π.χ. σχετική βεβαίωση από το Κέντρο Υγείας).
3.  Ένα λογαριασμό ΟΤΕ, ΔΕΗ ή ΔΕΥΑΠ όπου να φαίνεται η μόνιμη κατοικία του μαθητή.
4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) που κατατίθεται το αργότερο έως τις 10 Σεπτεμβρίου και έχει τριετή ισχύ. Το ΑΔΥΜ συμπληρώνεται από Ιατρούς (παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή παθολόγοι σε ειδικές περιπτώσεις) των οικείων μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κτλ.) ή Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή ιδιωτών συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τον ασφαλιστικό φορέα των γονέων ή από ιδιώτες ιατρούς που δεν έχουν σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία. Σε περιπτώσεις με δυσκολία στην προσβασιμότητα (νησιωτικές, ορεινές, δυσπρόσιτες περιοχές) το Α.Δ.Υ.Μ συμπληρώνεται από ιατρό άλλης ειδικότητας.
5. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου. 

 Σας κάνουμε γνωστό ότι απαγορεύεται η εγγραφή μαθητή σε σχολείο εκτός της μονίμου κατοικίας του.
 Επίσης είναι υποχρεωτική η εγγραφή των μαθητών κατά το μήνα Ιούνιο. Πιθανή αμέλεια εγγραφής κατά τη συγκεκριμένη περίοδο θα οδηγήσει σε ταλαιπωρία του γονέα, κατά την έναρξη των μαθημάτων, με πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Οι εγγραφές για τις υπόλοιπες τάξεις καθώς και η εγγραφή των αποφοίτων  στο Γυμνάσιο Παροικίας θα πραγματοποιηθούν από το σχολείο.


                                       ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
26-03-2015


 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΉΣ


Αναχώρηση από Πάρο Κυριακή 17-05-2015 με το πρωινό Blue Star Ferries 10:45 για Πειραιά. Άφιξη στο Λιμάνι του Πειραιά στις 3:00μμ Άμεση αναχώρηση από τον Πειραιά για το ξενοδοχείο προορισμού. (Μισθωμένο λεωφορείο) Άφιξη στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια, έξοδος για βραδινό φαγητό. (Μετρό). Επιστροφή στο ξενοδοχείο 22:00 

Δευτέρα 18-05-2015 Αναχώρηση στις 9:00 για τον βράχο της Ακρόπολης και το παρακείμενο μουσείο με το Μετρό. 14.00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο με το Μετρό. (17.00) Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων) (Μετρό). Μετάβαση σε κιν/γραφική αίθουσα για παρακολούθηση ταινίας με μισθωμένο λεωφορείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο με μισθωμένο λεωφορείο.

Τρίτη 03-06-2014 9:30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (Μισθωμένο λεωφορείο).12:30 Επίσκεψη στο Πλανητάριο (Μισθωμένο λεωφορείο).  16:00 (Μισθωμένο λεωφορείο) Επιστροφή στο ξενοδοχείο φαγητό ξεκούραση.

Τετάρτη 04-06-2014 09.00 Επίσκεψη στο μουσείο Σχολική Ζωής με το Μετρό. Μετάβαση στην Πινακοθήκη Γκίκα 12:00-13:30 (Μετρό) Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση (Μισθωμένο λεωφορείο)  στις 15:30 από το ξενοδοχείο με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά για Πάρο με πλοίο της Blue Star Ferries. Άφιξη στο λιμάνι της Πάρου 22:40. Τέλος της μετακίνησης -εκδρομής.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11/03/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π & Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

***********************************
6/ΘΕΣΙΟ Δ.ΣΧ. ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ.
Τ.:  2284091255    FAX: 2284091255
Τ.Κ. : 84400
 
Πάρος,   11/03/2015
Αρ. Πρωτοκόλλου: 123
 
                                                                          
 

  Θέμα: Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής.

                Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την εκδρομή (ή Μετακίνηση)  του Σχολείου μας.
Η προσφορά κατατίθεται ή αποστέλλεται κλειστή στο Σχολείο.

Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου,  η  οποία βρίσκεται σε ισχύ.
      
1
ΣΧΟΛΕΙΟ
Δημοτικό Σχολείο Αγκαιριάς Πάρου, Αγκαιριά Πάρου, ΤΚ 84400, Πάρος τηλ/fax: 2284091255, mail@dim-agkair.kyk.sch.gr
2
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ  -  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Αθήνα. Αναχώρηση από Πάρο 17-05-2015, 10.45 π.μ. Επιστροφή στην Πάρο 20-05-2015, 17.30 μ.μ.
3
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (μαθητές / καθηγητές)
Μαθητές:14
Μέλη Συλ. Γονέων: 2
Εκπαιδευτικοί:2
4
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.      Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Πάρο για Πειραιά και αντίστροφα σε αεροπορικού τύπου καθίσματα.
2.      Πιστοποιημένο λεωφορείο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Νομοθεσίας περί σχολικών εκδρομών, που θα παραλάβει τους εκδρομείς από το λιμάνι του Πειραιά κατά την άφιξη τους από το πλοίο και θα τους επιστρέψει εκεί πριν την αναχώρησή τους για Πάρο.  Θα εκτιμηθεί θετικά πόσο καινούρια – πολυτελή είναι τα λεωφορεία και τι τεχνολογικές παροχές διαθέτουν.
3.      Το μεταφορικό μέσο του πρακτορείου πρέπει να είναι διαθέσιμο για την εξυπηρέτηση των εκδρομέων, σύμφωνα με το πρόγραμμα που παρατίθεται παρακάτω, και να υπάρχει ευελιξία στην πραγματοποίηση μικρών αλλαγών που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της εκδρομής και στην ασφάλεια των εκδρομέων, εφόσον το προτείνει ο αρχηγός της εκδρομής (Ο εκπαιδευτικός του σχολείου που θα οριστεί).
4.      Οδηγό που θα είναι έμπειρος, ευγενικός και συνεργάσιμος.5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-πρωινό ή ημιδιατροφή)
5.       Διαμονή στην Αθήνα. (Τρεις διανυκτερεύσεις)  Το ξενοδοχείο πρέπει να είναι τουλάχιστον 3* αστέρων (θα αναφέρεται το όνομα και η κατηγορία του). Όλοι οι χώροι του θα είναι στη διάθεση των εκδρομέων και σε πλήρη λειτουργία, καθώς επίσης θα τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις  για ασφαλή και σωστή διαμονή.
6.      Να έχει πλούσιο πρωινό και τουλάχιστον ένα γεύμα(ημιδιατροφή) για τις δύο από τέσσερις ημέρες (18&19/05), που θα παρέχεται εντός του ξενοδοχείου.

6
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα,  παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.)
7.      Πρόγραμμα επισκέψεων στην Αθήνα (με ξενάγηση στην Ακρόπολη)
Προτείνεται ως εξής:
Αναχώρηση από Πάρο Κυριακή 17-05-2015 με το πρωινό Blue Star Ferries 10:45 για Πειραιά. Άφιξη στο Λιμάνι του Πειραιά στις 3:00μμ Άμεση αναχώρηση από τον Πειραιά για το ξενοδοχείο προορισμού με το μισθωμένο λεωφορείο. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια, έξοδος(δεν απαιτείται λεωφορείο) για βραδινό φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 22:00 (δεν απαιτείται λεωφορείο)
Δευτέρα 18-05-2015 Αναχώρηση στις 9:00 για τον βράχο της Ακρόπολης και το παρακείμενο μουσείο( έχει κανονιστεί από το σχολείο). (17.00) Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων ( έχει κανονιστεί από το σχολείο) (δεν απαιτείται λεωφορείο κατά τη διάρκεια της 2ης ημέρας)
Τρίτη 03-06-2014 9:00 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ( έχει κανονιστεί από το σχολείο). (Μισθωμένο λεωφορείο).12:30 Επίσκεψη στο Πλανητάριο ( έχει κανονιστεί από το σχολείο) (Μισθωμένο λεωφορείο).  16:00 (Μισθωμένο λεωφορείο) Επιστροφή στο ξενοδοχείο φαγητό ξεκούραση.
Τετάρτη 04-06-2014 Επίσκεψη στο Μουσείο Παιδικής Ζωής 9.30-11.00. (δεν απαιτείται λεωφορείο) Επίσκεψη στο μουσείο Μπενάκη 12:00-13:30(δεν απαιτείται λεωφορείο). Αναχώρηση (Μισθωμένο λεωφορείο)  στις 15:30 από το ξενοδοχείο με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά για Πάρο με πλοίο της Blue Star Ferries. Άφιξη στο λιμάνι της Πάρου 22:40. Τέλος της μετακίνησης -εκδρομής.

7
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν πρόκειται για πολυήμερη εκδρομή)
ΝΑΙ
8
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ*
 ΝΑΙ
9
ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ)
ΝΑΙ
10
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ (συμπερ. ΦΠΑ)
ΝΑΙ
11
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Παρασκευή 06/03/2015, 02.00 μ.μ.
12
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Δευτέρα 09/03/2013, 01.15 μ.μ.

* Σε περίπτωση που  το σχολείο επιθυμεί την πρόβλεψη της επιστροφής των χρημάτων σε μαθητή σε περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του, τότε θα πρέπει να ζητηθεί ρητά και να προβλεφθεί και η συγκεκριμένη απαίτηση, στην πρόσθετη προαιρετική ασφάλεια..                                                                                                                                                                                                                                                                  Η Δ/ντρια   του Σχολείου
                                                                                                                                                                                                                 Δεσύλλα ΑικατερίνηΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
17-12-2014Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Με την ευκαιρία της λήξης του Α΄ διδακτικού τριμήνου θα ήθελα να επικοινωνήσω ξανά μαζί σας προκειμένου να ενημερωθείτε για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου μας.
Καθώς πλησιάζουν οι διακοπές των Χριστουγέννων θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τα παρακάτω:
 • Η χριστουγεννιάτικη γιορτή μας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19/12 στις 7.00μ.μ. στο χώρο του πολιτιστικού.
 • Τη Δευτέρα 22/12 μαθητές του σχολείου μας με τους δασκάλους τους θα ψάλουν τα παραδοσιακά κάλαντα συνοδεία τσαμπούνας σε διάφορα σημεία του χωριού. Τα έσοδα που θα προκύψουν, θα διατεθούν για τις ανάγκες του σχολείου μας.
 • Την Τρίτη 23/12 τις δύο πρώτες ώρες θα πραγματοποιηθεί εκκλησιασμός στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Τα μαθήματα θα συνεχίσουν κανονικά.
 • Το σχολείο θα κλείσει για τις γιορτές των Χριστουγέννων την Τρίτη 23/12 και θα επαναλειτουργήσει την Πέμπτη 08/01/2015.
Στους μήνες που πέρασαν εκπαιδευτικοί και μαθητές δουλέψαμε σκληρά και καταφέραμε πολλά. Επιτρέψτε μου να αναφέρω μερικά από αυτά.

Επισκέψεις/Εκδηλώσεις:
·         Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στα πλαίσια της Πανελλήνιας ημέρας σχολικού αθλητισμού, πραγματοποιήσαμε στο σχολείο μας αθλητικές και  κινητικές δραστηριότητες, παιχνίδια, προβολές ταινιών συναφούς θεματολογίας, επεξεργασία και συζήτηση για τις έννοιες της βίας, του ρατσισμού, του κοινωνικού αποκλεισμού και μια εικαστική δημιουργία σε έναν από τους τοίχους του σχολείου μας. Ήταν μια μέρα διαφορετική από τις άλλες, γεμάτη, δημιουργικότητα, ενεργητική συμμετοχή,  χαρά, συζήτηση και προβληματισμό. 
·         Την Τετάρτη 8/10, οι Β΄, Γ & Δ΄ τάξεις του σχολείου μας επισκέφτηκαν το Κέντρο Περίθαλψης & Προστασίας Άγριων Ζώων "Η Αλκυόνη". Η εκδρομή έγινε  στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εβδομάδας, κατά τη διάρκεια της οποίας, όλα τα σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης διοργανώνουν ενημερωτικές δράσεις και εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
·         Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου η Α΄, η Ε΄ και η Στ΄ τάξη του σχολείου μας, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή στο περιβαλλοντικό Πάρκο του νησιού, που βρίσκεται στην περιοχή της Νάουσας. Πρώτος σταθμός της επίσκεψής μας ήταν το μεταβυζαντινό μικρομονάστηρο του Άϊ Γιάννη του Δέτη. Στο ανακαινισμένο κτίριο των κελιών του, ξεναγηθήκαμε στην πρώτη Έκθεση για τα Ορλωφικά με τους ρωσικούς χάρτες για την Πάρο. Επόμενος σταθμός για τις δύο μεγαλύτερες τάξεις του σχολείου μας ήταν ο φάρος του Κόρακα. Ο φάρος του Κόρακα χτίστηκε το 1887 από την Γαλλική εταιρεία Φάρων και βρίσκεται στην άκρη του ομώνυμου ακρωτηρίου.
·         Τον Νοέμβριο στα πλαίσια των δράσεων κατά της ενδοσχολικής βίας που διοργανώνει το σχολείο μας μαθητές από όλες τις τάξεις συνέθεσαν ένα πανό με το αποτύπωμα του χεριού τους και συνθήματα κατά της βίας και το παρουσίασαν στο προαύλιο με τη βοήθεια των υπεύθυνων εκπαιδευτικών την Τρίτη 11 Νοεμβρίου.
·          Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου οι μαθητές της Έκτης τάξης του σχολείου μας επισκέφθηκαν τον "Κήπο της Λουκίας", ένα ιδιόκτητο κτήμα στην περιοχή του Βουτάκου, προκειμένου να πάρουν μέρος σε διάφορες δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη γη και τις αγροκαλλιέργειες.
·         Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου το σχολείο μας συμμετείχε στο πρόγραμμα Kids Athletics, το οποίο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ (Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων), σε συνεργασία με το Δήμο Πάρου και της Διεύθυνσης ΠΕ Κυκλάδων. Το σχολείο μας εκπροσώπησαν μαθητές των Δ και Ε τάξεων. Στόχος του προγράμματος ήταν η γνωριμία των παιδιών με το κλασσικό αθλητισμό.
Προγράμματα:
·         Η Α’ τάξη υλοποιεί το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Η θάλασσα» στα πλαίσια του οποίου οι μαθητές δημιούργησαν μια πολύ ωραία εικαστική σύνθεση όταν επισκέφθηκαν την παραλία του Περιβαλλοντικού Πάρκου.
·         Φέτος η Β’ και η Γ’ τάξη  ασχολείται συνεργατικά στην Ευέλικτη Ζώνη με τη μελοποιημένη ποίηση, και κυρίως με τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο. Το πρόγραμμα που υλοποιούν οι δύο τάξεις έχει τον τίτλο «Στην ποίηση οι λέξεις ζωντανεύουν χορεύοντας». Αν θέλετε  να θαυμάσετε τις δημιουργίες των παιδιών, αλλά και να ενημερωθείτε για όλες τις δραστηριότητες του σχολείου, μπορείτε να επισκεφθείτε το σχολικό ιστολόγιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dimotiko-agkairias.blogspot.gr/.
·         Επίσης η Β΄ τάξη υποδέχτηκε και φιλοξένησε για έναν μήνα  τα "Βιβλία σε ρόδες", συγκεκριμένα το σάκο με τα βιβλία για τα συναισθήματα. Η δράση αυτή έγινε στα πλαίσια της εκπόνησης του καινοτόμου προγράμματος της Αγωγής Υγείας.
·         Οι μαθητές της Δ΄ τάξης υλοποιούν το περιβαλλοντικό πρόγραμμα: «Νερό.. Πηγή Ζωής», δράσεις του οποίου ενσωματώθηκαν και στο ομώνυμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-twinning που συμμετέχει το τμήμα.
·         Οι μαθητές της Δ΄και Ε΄Τάξης υλοποιούν συνεργατικά στην Ευέλικτη Ζώνη το πρόγραμμα «Γνωρίζω τα συναισθήματά μου».
·         Μαθητές της Ε΄ & Στ΄ τάξης του σχολείου μας συμμετέχουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά σε μαραθώνιο ανάγνωσης με θέμα «Μυστικοί πράκτορες, ενωθείτε Ευχαριστούμε το Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας για την αγορά των βιβλίων που θα διαβάσουν οι μαθητές.
Οργάνωση και εμπλουτισμός της σχολικής βιβλιοθήκης:
·         Από τη νέα σχολική χρονιά η βιβλιοθήκη του σχολείου μας στεγάζεται σε αυτόνομη αίθουσα χάριν στις προσπάθειες που ξεκίνησαν από πέρσι από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και την πολύτιμη συνδρομή τόσο των χορηγών αλλά και των εθελοντών. Η προσπάθεια όμως αναβάθμισης συνεχίζεται και φέτος. Ήδη η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή για τους μαθητές σε καθημερινή βάση και συνεχώς εμπλουτίζεται. Ο εκδοτικός οίκος «Θυμάρι» και η εφημερίδα «Καθημερινή» ύστερα από αίτησή μας, προσέφεραν χρήσιμα βιβλία που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες των μαθητών του σχολείου μας. Ευχαριστούμε και όσους γονείς προσέφεραν βιβλία στη βιβλιοθήκη μας. Κάθε προσφορά σε χρήματα ή είδος για την αναβάθμιση της βιβλιοθήκης μας είναι καλοδεχούμενη.  
·         Έχει ξεκινήσει επίσης μια προσπάθεια ψηφιακής καταλογράφησης των βιβλίων ώστε να μπορούν οι μαθητές από το σπίτι τους να αναζητούν πληροφορίες για τα βιβλία της βιβλιοθήκης και να διαβάζουν μια περίληψη πριν έρθουν να δανειστούν. Περισσότερες πληροφορίες στο σχολικό ιστολόγιο αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.librarything.com/catalog/dimotikoagkairias.


Αναβάθμιση εργαστηρίου πληροφορικής:
·         Μέχρι τον Φεβρουάριο του νέου έτους αναμένουμε και την παραλαβή και εγκατάσταση δέκα επιτραπέζιων υπολογιστών, ενός διαδραστικού πίνακα, ενός προτζέκτορα, ενός εκτυπωτή και ενός πολυμηχανήματος. Ο παραπάνω εξοπλισμός αποτελεί χορηγία που προσέφερε ύστερα από αίτησή μας στο σχολείο το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

 Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων του σχολείου που βρίσκεται πάντα δίπλα μας και  να ευχηθώ στο καινούριο Δ.Σ. καλή επιτυχία στο έργο του.  Ευχαριστώ επίσης τον πρόεδρο και το τοπικό διαμέρισμα Αγκαιριάς για την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του σχολείου.

Επιτρέψτε μου τέλος να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τους εκπαιδευτικούς μας για την σκληρή και υπεύθυνη προσπάθεια που καταβάλλουν,   τον κάθε γονιό ξεχωριστά, τους μαθητές μας και όλους όσους συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του σχολείου μας. Να ευχηθώ τέλος υγεία και καλά Χριστούγεννα  σε όλους.

                                                                        Η Διευθύντρια του Δημ. Σχ. Αγκαιριάς

                                                                                    Δεσύλλα Αικατερίνη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
13-11-2014Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

τη Δευτέρα 17 Νοέμβρη οι μαθητές θα προσέλθουν στο σχολείο στις 08.00, χωρίς τις τσάντες τους, για τιμήσουμε την επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Μετά το τέλος των δραστηριοτήτων που έχουν προγραμματίσει οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, τα παιδιά θα αποχωρήσουν  στις 10.00. (ώρα αναχώρησης και του λεωφορείου). Το ολοήμερο τμήμα δεν θα λειτουργήσει την συγκεκριμένη ημέρα. Σας υπενθυμίζουμε ότι την ίδια μέρα στις 14.30, στο λιμανάκι της Αλυκής, θα διεξαχθεί ο αγώνας δρόμου «Δρόμοι Ελευθερίας» που διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας. 

Εκ μέρους του Συλλόγου Διδασκόντων

Η Διευθύντρια του Σχολείου
Δεσύλλα ΑικατερίνηΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
18-9-2014

Αγαπητοί γονείς,

α) κατόπιν συνεννοήσεως με το ΚΤΕΛ Πάρου και προκειμένου να εξυπηρετηθούν καινούριοι μαθητές του σχολείου μας σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου το λεωφορείο που μεταφέρει το πρωί τους μαθητές στο σχολείο, θα περνάει από τις προκαθορισμένες στάσεις 10 λεπτά νωρίτερα.
β) προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα, καλούνται  οι γονείς των μαθητών με χαμηλό ετήσιο εισόδημα, έως 3.000 €  να υποβάλουν την αντίστοιχη αίτηση στο σχολείο ως την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2014 (ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό). Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα δικαιολογητικά και να προμηθευθείτε την αίτηση επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση του Σχολείου στο τηλ. 2284091255.
Σημείωση: Δικαίωμα υποβολής και κατάθεσης δικαιολογητικών έχουν μόνο  οι μονογονεϊκές  οικογένειες.Αγκαιριά 6-6-2013

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

 Με την ευκαιρία λοιπόν της λήξης του διδακτικού έτους θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα παρακάτω:

Σημαντικές ημερομηνίες

       Την Τετάρτη 11/06 στις 07.00 το απόγευμα, στο προαύλιο του σχολείου, θα πραγματοποιηθεί η καλοκαιρινή μας γιορτή. Ελάτε να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες που έχουν ετοιμάσει οι μαθητές  μαζί με τους εκπ/κούς μας.
·        Την Παρασκευή 13/06 από τις 9.00-12.00 π.μ μπορείτε να επισκέπτεστε το χώρο του σχολείου για να πάρετε τους τίτλους προόδου, τα απολυτήρια και να ενημερωθείτε για την πρόοδο των παιδιών σας. Αυτή θα είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας του σχολείου για τους μαθητές.


Εγγραφές μαθητών Α΄τάξης/ Δήλωση συμμετοχής στο ολοήμερο τμήμα

Οι εγγραφές των μαθητών του νηπιαγωγείου στη Α΄ τάξη θα γίνονται από Δευτέρα-Παρασκευή (16-20 Ιουνίου) από τις 9.00 π.μ. έως και τις 13.00 π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά εγγραφής μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά μαζί μας στο 2284091255.

Να επισημάνουμε επίσης ότι οι γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τους μαθητές στο ολοήμερο τμήμα του σχολείου μας θα πρέπει να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες δηλώσεις και να τις επιστρέψουν στο σχολείο μέχρι τις 13/06. Επισημαίνουμε ότι για την εγγραφή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εργασιακή κατάσταση των γονέων/ κηδεμόνων. Προς τούτο μαζί με την αίτηση προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας και για τους δυο γονείς.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής, μετά τις 20 Ιουνίου 2014 απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε.


Μεταστέγαση σχολικής βιβλιοθήκης

Ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες οι εργασίες μεταφοράς της σχολική βιβλιοθήκης από το χώρο του γραφείου του Συλλόγου Διδασκόντων σε αυτόνομο χώρο του κάτω κτιρίου. Τις εργασίες ανακαίνισης του χώρου έχει αναλάβει ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων, η συμβολή του οποίου στην λειτουργία του σχολείου μας είναι ανεκτίμητη. Παρακαλούμε όσοι μαθητές έχουν δανειστεί βιβλία από τη βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια της χρονιάς να τα επιστρέψουν στο σχολείο μέχρι την Τετάρτη 11/6,  τελευταία ημέρα λειτουργίας της βιβλιοθήκης.

Εκδρομή μαθητών της Στ΄ τάξης

Επέστρεψαν την Τετάρτη 04/06 οι μαθητές της Στ΄ τάξης από την Αθήνα έχοντας πραγματοποιήσει τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη. Για την οικονομική ενίσχυση της εκδρομής συνεισέφεραν οικονομικά ο Σύλλογος Γονέων, η εκκλησιαστική επιτροπή και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε επίσης όλους όσους συμμετείχαν στην λαχειοφόρο αγορά με παραδοσιακά και άλλα προϊόντα που οργανώθηκε προκειμένου να κρατηθεί χαμηλά το κόστος της εκδρομής. Η κλήρωση των τυχερών λαχνών θα γίνει κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής γιορτής.

Κλείνοντας αυτή την επιστολή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων για τη βοήθεια και τη συμπαράσταση που μας παρέχουν και να ευχηθώ σε όλους καλό καλοκαίρι.

                                 Η Διευθύντρια του Δημ. Σχ. Αγκαιριάς
                                               Δεσύλλα Αικατερίνη


Εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα.                                                                       Αγκαιριά 30/05/2014

 Πρόγραμμα εκδρομής.

 

Κυριακή 01/06,        
 • 10.45 Αναχώρηση από το λιμάνι της Παροικιάς για Πειραιά.
 • Κύριο γεύμα εντός του καραβιού.
 • 15.00 Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά.
 • 15.15 Αναχώρηση για το ξενοδοχείο με μισθωμένο λεωφορείο
 • 16.00 Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια
 • 17.30 Αναχώρηση για περίπατο στο Μοναστηράκι και στην Πλάκα.  Ελαφρύ γεύμα εκτός ξενοδοχείου.
 • 20.30 Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ύπνος.


Δευτέρα 02/06
 • 08.00 Πρωινό
 • 09.15 Αναχώρηση με μισθωμένο λεωφορείο για το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.
 • 10.00-12.30 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Ι.Μ.Ε
 • 13.30 Άφιξη με μισθωμένο λεωφορείο στο Πλανητάριο
 • 14.00-17.00. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Πλανητάριο.
 • 17.00-19.30 Επιστροφή με μισθωμένο λεωφορείο στο ξενοδοχείο. Γεύμα.
 • 20.00-22.00 Παρακολούθηση κιν/κης ταινίας 3D  στο Village Αγίου Δημητρίου. 
 • 22.00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ύπνος.


Τρίτη 03/06
 • 08.00 Πρωινό
 • 09.15 Αναχώρηση με το για το βράχο της Ακρόπολης
 • 10.00-11.30 στην Ακρόπολη
 • 11.30- 13.00 Μουσείο της Ακρόπολης
 • 14.00-16.30 Βουλή
 • 17.00-18.30 Πολεμικό Μουσείο.
 • 19.00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Γεύμα. Ύπνος


Τετάρτη 04/06

 • 08.00 Πρωινό
 • 09.15 Αναχώρηση με μισθωμένο λεωφορείο για το Αττικό πάρκο
 • Φαγητό εντός του πάρκου
 • 15.15 Αναχώρηση με μισθωμένο λεωφορείο για το λιμάνι του Πειραιά
 • 17.30 Αναχώρηση από Πειραιά για Πάρο
 • 21.45 Άφιξη στην Πάρο.

                                                  Προσφορά και σύμβαση ταξιδιού.

 Αγκαιριά 10/04/2014

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

 • Το σχολείο θα κλείσει για τις γιορτές του Πάσχα την Παρασκευή 11/04. Το πρωί της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί εκκλησιασμός στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου. Οι μαθητές θα σχολάσουν σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το σχολείο θα ανοίξει ξανά τη Δευτέρα 28/04.

 • Μερικές από τις δράσεις που πραγματοποιήσαμε από τα Χριστούγεννα μέχρι σήμερα είναι οι ακόλουθες:

Επισκέψεις/εκδήλώσεις
Επισκεφθήκαμε το αεροδρόμιο και τον παραδοσιακό φούρνο της Αγκαιριάς, συμμετείχαμε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάρου,  πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτική εκδρομή στην Πυροσβεστική και στο Δημαρχείο, επισκεφθήκαμε τον υγρότοπο της Αλυκής στα πλαίσια περιβαλλοντικού προγράμματος, συμμετείχαμε σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη γη και τις αγροκαλλιέργειες με αφορμή την επίσκεψή μας σε ιδιόκτητο κτήμα της περιοχής του Βουτάκου, μεταβήκαμε στο οινοποιείο Μωραΐτη και σε τοπικό θέατρο της Νάουσας και τέλος συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων στα πλαίσια του φεστιβάλ βιβλίου.

Μαθητικές δημιουργίες/καινοτόμες δράσεις.
Οι μαθητές μας δημιούργησαν μια δική τους εφημερίδα και σε διάστημα μόλις ενάμιση  μήνα εξέδωσαν τρία φύλλα και συνεχίζουν ακάθεκτοι. Λίγο πριν την Καθαρά Δευτέρα με τη συνδρομή της κας Ελένης Ραγκούση και του κ. Γιάννη Σκανδάλη τα παιδιά δημιούργησαν το δικό τους χαρταετό δείχνοντας μεγάλο ενθουσιασμό. Με τη συνδρομή επίσης της κας Μαργαρίτας Σκανδάλη, οι μαθητές της Γ και της Δ τάξης έβαψαν αυγά, τα ζωγράφισαν και τα τοποθέτησαν σε όμορφα καλαθάκια που έφτιαξαν.

Μαθητικοί διαγωνισμοί.
Πήραμε μέρος στο διαγωνισμό Γαλλοφωνίας που διοργάνωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (ΓΙΕ) και η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα δημιουργώντας δύο βίντεο σχετικά με τον τόπο μας. Συμμετείχαμε επίσης στο διαγωνισμό «Παιχνίδι και Μαθηματικά» που διοργανώνει κάθε χρόνο η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε) και σε διαγωνισμό που διοργανώνει η WWF με θέμα τη συγγραφή παραμυθιού.

·                     Ευχαριστούμε πολύ την κα Μαρκέλλα Μαντζουράνη, μητέρα μαθητή του σχολείου μας,  για τα βιβλία που δώρισε στη σχολική μας βιβλιοθήκη και την οικογένεια Αλσαμαήλ για την οθόνη Η/Υ που μας προσέφερε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τέλος στην οικογένεια Παπαϊωάννου για τη συνεισφορά της στην προμήθεια χαρτιού Α4.

·         Ευχαριστούμε επίσης θερμά για μία ακόμη φορά το Σύλλογο Γονέων και την τοπική κοινότητα Αγκαιριάς για τη διαρκή υποστήριξη στο έργο μας.

·         Εκ μέρους του Συλλόγου διδασκόντων, τους οποίους επιτρέψτε μου  να συγχαρώ για το αξιόλογο έργο που προσφέρουν στο σχολείο μας, εύχομαι σε όλους Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα.
                                                                           Η Διευθύντρια του Σχολείου
                                                                                  Δεσύλλα Αικατερίνη

 Αγκαιριά 26/03/2014


Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 28/03/14 το σχολείο μας  δεν θα λειτουργήσει λόγω συμμετοχής των εκπαιδευτικών μας σε σεμινάριο που οργανώνει ο Σχολικός Σύμβουλος 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κυκλάδων.

                                                                      Η Διευθύντρια του Σχολείου

                                                                             Δεσύλλα ΑικατερίνηΑγκαιριά 28/02/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Πάρου σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο 1ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Κυκλάδων και το Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων»
καλεί
τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Αγκαιριάς σε ανοιχτή συνάντηση-συζήτηση με θέμα:

«Το δύσκολο και όμορφο έργο τού να μεγαλώνεις παιδιά
και να τα βοηθάς να μαθαίνουν»

  την Τρίτη 4 Μαρτίου και ώρα 6.30 μ.μ. στο χώρο του σχολείου.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει και θα αποβεί σε όφελος των παιδιών σας.

ΔΗΜΟΣ                          ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                 Κ.Π.
ΠΑΡΟΥ                        1ΗΣ Π. Δ. Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ     «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» Αγκαιριά 20/02/2014


Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνεςτο επόμενο διάστημα το σχολείο μας προγραμματίζει απογευματινά μαθήματα για ενήλικες που μιλούν την ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Τα μαθήματα απευθύνονται σε γονείς το σχολείου μας που κατέχουν σε κάποιο βαθμό τη γλώσσα αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες κυρίως με το γραπτό λόγο. Όσοι γονείς ενδιαφέρονται παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το σχολείο προκειμένου να συγκροτηθεί η αντίστοιχη τάξη.

                                                                                  Η Διευθύντρια του σχολείου

                                                                                    Δεσύλλα Αικατερίνη 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

 Αγκαιριά 12/12/2013

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνεςΜε την ευκαιρία της λήξης του Α΄ διδακτικού τριμήνου θα ήθελα να επικοινωνήσω ξανά μαζί σας προκειμένου να ενημερωθείτε για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου μας.

Καθώς πλησιάζουν οι διακοπές των Χριστουγέννων θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τα παρακάτω:

 • Η χριστουγεννιάτικη γιορτή μας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17/12 στις 7.00μ.μ. στο χώρο του πολιτιστικού.
 • Την Πέμπτη 19/12 από τις 12.30 μ.μ για τις μικρές τάξεις (Α΄, Β΄ και Γ΄) και από τις 13.15 μ.μ για τις μεγάλες τάξεις ( Δ΄, Ε΄και Στ΄) μπορείτε να προσέρχεστε στο σχολείο προκειμένου να ενημερωθείτε για την πρόοδο των μαθητών και να πάρετε τους ελέγχους.
 • Την Παρασκευή 20/12 μαθητές του σχολείου μας με τους δασκάλους τους θα ψάλουν τα παραδοσιακά κάλαντα συνοδεία τσαμπούνας σε διάφορα σημεία του χωριού. Τα έσοδα που θα προκύψουν, θα διατεθούν για τις ανάγκες του σχολείου μας.
 • Το σχολείο θα κλείσει για τις γιορτές των Χριστουγέννων τη Δευτέρα 23/12 και θα επαναλειτουργήσει την Τετάρτη 08/01/2014. Το πρωί  της Δευτέρας 23/12 θα πραγματοποιηθεί εκκλησιασμός στον Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου.

Στους μήνες που πέρασαν εκπαιδευτικοί και μαθητές δουλέψαμε σκληρά και καταφέραμε πολλά. Επιτρέψτε μου να αναφέρω μερικά από αυτά.*       Τον Σεπτέμβριο στα πλαίσια της Παγκυκλαδικής Μουσικής Συνάντησης Λαϊκών Πνευστών που πραγματοποιήθηκε στο νησί μας καλέσαμε στο σχολείο μας τον τσαμπουνιέρη της περιοχής μας κ. Γιώργο Χανιώτη, που παρουσίασε το μουσικό αυτό όργανο σε όλους τους μαθητές του σχολείου, αναφέροντας στοιχεία σχετικά με την ιστορία και  την κατασκευή της. Το βιωματικό αυτό μουσικό μάθημα έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο: με μουσική από την τσαμπούνα και το τουμπάκι που έπαιξαν εναλλάξ ο κ. Χανιώτης και ο Γαβριήλ, γιος του κου Χανιώτη και μαθητής του σχολείου μας.

*       Τον Οκτώβριο, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εβδομάδας μαθητές και εκπαιδευτικοί των δύο μεγαλύτερων τάξεων του σχολείου μας επισκεφτήκαμε τις Λεύκες, ένα από τα ομορφότερα χωριά των Κυκλάδων, προκειμένου να εξερευνήσουμε την τοπική φθινοπωρινή χλωρίδα. Οδηγός μας σ' αυτή την εξερεύνηση ήταν ο κ. Χρίστος Γεωργούσης. Ήταν ένα ξεχωριστό μάθημα φυσικής ιστορίας, έτσι όπως θα έπρεπε να οργανώνονται τα μαθήματα ώστε να γίνονται αποδοτικά και να συναρπάζουν.

*       Την Πέμπτη 24/10 είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο σχολείο μας, ύστερα από πρόσκληση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, τον κ. Μάρκο Αλιμπράντη αντιπρόεδρο του Μελισσοκομικού Συλλόγου της Πάρου. Η παρουσία του κ. Αλιμπράντη σε όλες τις τάξεις του σχολείου μας εξελίχθηκε σε ένα καλά οργανωμένο μάθημα μελισσοκομίας, μιας και εκτός από την τεχνητή κυψέλη που παρουσίασε, μίλησε με απλό και κατανοητό τρόπο για τον κόσμο των μελισσών και της κυψέλης κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών, απάντησε με υπομονή σε όλες τις απορίες τους και στο τέλος έδωσε συνέντευξη σε δύο μαθητές του σχολείου μας.

*       Από την Παρασκευή 01/11 ξεκινήσαμε στο σχολείο μας μια προσπάθεια περιποίησης και εμπλουτισμού των παρτεριών της αυλής μας. Δάσκαλοι, μαθητές και γονείς ενώσαμε τις δυνάμεις μας και το ρίξαμε στην κηπουρική. Ευχαριστούμε πολύ τους γονείς του σχολείου μας κ. Πέτρο Μάρκου και κα Αυγουστίνα Τσαντουλή για την πολύτιμη βοήθειά τους στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας. Η περιποίηση του κήπου μας θα συνεχιστεί σ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και όποιος άλλος θέλει να συμβάλει, μπορεί να βρεθεί κοντά μας κάθε Παρασκευή στις 08.00.

*       Οι δύο πρώτες τάξεις (Α΄&Β΄) κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής εβδομάδας επισκέφθηκαν το φυτώριο της κυρίας Γιώτας Σιφναίου. Εκεί ξεναγήθηκαν με προσοχή στο χώρο, θαύμασαν την ποικιλομορφία των φυτών  και άκουσαν τους υπεύθυνους, που με πολλή υπομονή και αγάπη  μίλησαν για τη δουλειά τους, για τη φροντίδα και τις ιδιαιτερότητες των λουλουδιών και των δέντρων. Στο τέλος τους περίμενε μια έκπληξη: ένας βλαστός φρέζιας για το κάθε παιδί και διάφορα φυτά, για να φυτέψουν στο σχολείο και να παρατηρήσουν την ανάπτυξή τους.

*       Κατά τη διάρκεια επίσης της περιβαλλοντικής εβδομάδας οι Γ΄&Δ΄ τάξεις επισκέφθηκαν τους υγρότοπους του Αγίου Νικολάου και της Πίσω Αλυκής. Στόχος της επίσκεψης ήταν οι μαθητές να ανακαλύψουν τους υγρότοπους του νησιού, να εκτιμήσουν την αξία τους (οικολογική, οικονομική, κοινωνική), να τους απολαύσουν, να τους ερευνήσουν,  να αντιληφθούν ότι η επίδραση των ανθρώπων άλλαξε τη μορφή τους και τους συρρίκνωσε.

*       Στα τέλη του Νοέμβρη οι Α΄, Β΄, Γ΄ και η Δ΄ τάξεις του σχολείου μας πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή σε ελαιώνα  και σε ελαιοτριβείο της περιοχής. Οι μαθητές του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν στο μάζεμα του καρπού της ελιάς και να παράγουν κατόπιν το δικό τους λάδι στο τοπικό ελαιοτριβείο. Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Ηλία Παντελαίο για τη συνδρομή του στην παραπάνω δραστηριότητα.

*       Φέτος η Α’ και η Β’ τάξη  ασχολείται συνεργατικά στην Ευέλικτη Ζώνη με τη μελοποιημένη ποίηση, και κυρίως με τον ποιητή Οδυσσέα Ελύτη. Το πρόγραμμα που υλοποιούν οι δύο τάξεις έχει τον τίτλο «Καμιά  φορά στα ποιήματα, στις λέξεις, στα τραγούδια ακούω φτεροκοπήματα θαρρώ από αγγελούδια» και εντάσσεται στη θεματολογία «πολιτιστική κληρονομιά, ο τόπος μου». Αν θέλετε  να θαυμάσετε τις δημιουργίες των παιδιών, αλλά και να ενημερωθείτε για όλες τις δραστηριότητες του σχολείου, μπορείτε να επισκεφθείτε το σχολικό ιστολόγιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dimotiko-agkairias.blogspot.gr/.

*       Μαθητές της Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης του σχολείου μας συμμετέχουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε μαραθώνιο ανάγνωσης με θέμα «Μαθαίνω την ιστορία, το περιβάλλον, τον άνθρωπο». Στον φετινό Μαραθώνιο έχουν επιλεγεί βιβλία διάφορων ελλήνων συγγραφέων παιδικής λογοτεχνίας η θεματική των οποίων σχετίζεται με βασικές ενότητες που αξιοποιούνται στα σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης – Φιλαναγνωσίας. Μαθητές επίσης του σχολείου συμμετέχουν σε διαγωνισμό χριστουγεννιάτικης κάρτας που διοργάνωσε ξένη πρεσβεία στη χώρα μας. Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία.Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην αναφερθούν επίσης οι προσπάθειες που έχει καταβάλει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας. Σε λίγες ημέρες θα είναι έτοιμες προς χρήση από τους μαθητές  οι εξωτερικές τουαλέτες του σχολείου μας. Η αποθήκη έχει καθαριστεί και ανακαινιστεί. Έχει αντικατασταθεί η πόρτα του εργαστηρίου των Η/Υ με  μια ολοκαίνουρια πόρτα ασφαλείας. Ύστερα από αίτημα των αντίστοιχων δασκάλων έχουν αγοραστεί  βιβλία για τον εμπλουτισμό της σχολικής βιβλιοθήκης και ένας καινούριος προτζέκτορας. Έχουν δρομολογηθεί επίσης η τοποθέτηση καλοριφέρ στην αίθουσα του εργαστηρίου πληροφορικής και η σύνδεση των αιθουσών διδασκαλίας με το διαδίκτυο.   Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη του Συλλόγου, στους γονείς, στους εθελοντές και στους επαγγελματίες για τη συμβολή τους στην καλή λειτουργία του σχολείου μας. Ευχαριστούμε επίσης τον πρόεδρο και το τοπικό διαμέρισμα Αγκαιριάς που  πάντα ανταποκρίνονται άμεσα σε όλες τις ανάγκες του σχολείου μας.Επιτρέψτε μου τέλος να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τους εκπαιδευτικούς μας για την σκληρή και υπεύθυνη προσπάθεια που καταβάλλουν,   τον κάθε γονιό ξεχωριστά, τους μαθητές μας και όλους όσους συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του σχολείου μας. Να ευχηθώ τέλος υγεία και καλά Χριστούγεννα  σε όλους.                                                                        Η Διευθύντρια του Δημ. Σχ. Αγκαιριάς

                                                                                    Δεσύλλα Αικατερίνη
 Αγκαιριά 30-09-2013

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,σας ενημερώνουμε ότι αύριο 1/10/13 το σχολείο μας  δεν θα λειτουργήσει λόγω συμμετοχής των εκπαιδευτικών μας στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάρου-Αντιπάρου.                                                                      Η Διευθύντρια του Σχολείου                                                                             Δεσύλλα Αικατερίνη Αγκαιριά 18-09-2013
Το σχολείο μας σήμερα 18/09/2013 παρέμεινε κλειστό λόγω της συμμετοχής των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων στην απεργία που κήρυξε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Αύριο Πέμπτη 19/09 θα προσέλθουν στο σχολείο οι μαθητές της Α΄,Β΄ και Στ΄ τάξης καθώς οι εκπαιδευτικοί των άλλων τμημάτων θα συμμετέχουν και στη δεύτερη μέρα της απεργίας. Το ολοήμερο τμήμα θα παραμείνει επίσης κλειστό λόγω απεργίας του υπεύθυνου εκπαιδευτικού.

Αγκαιριά 10-09-2013Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες
 Σας γνωστοποιούμε ότι ο καθιερωμένος Αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 στις 09.15 στην αυλή του σχολείου. Μετά τον Αγιασμό θα μοιραστούν τα βιβλία και ο κανονισμός λειτουργίας του σχολείου. Το λεωφορείο του ΚΤΕΛ θα ξεκινήσει από τη στάση Βαγιά στις 08.15. Αναχώρηση από το σχολείο στις 10.30. Παρακαλούνται οι μαθητές να έχουν μαζί τους τις τσάντες τους για παραλάβουν τα βιβλία.


Αγκαιριά 4-6-2013Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνεςΜια ακόμη σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της. Με την ευκαιρία λοιπόν της λήξης του διδακτικού έτους θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα παρακάτω:Σημαντικές ημερομηνίες

·        Την Τρίτη 11/06 στις 06.30 το απόγευμα, στο προαύλιο του σχολείου, θα πραγματοποιηθεί η καλοκαιρινή μας γιορτή. Ελάτε να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες που έχουν ετοιμάσει οι μαθητές  μαζί με του εκπ/κούς μας.

·        Την Παρασκευή 14/06 από τις 10.00 π.μ μπορείτε να επισκέπτεστε τον χώρο του σχολείου για να πάρετε τους τίτλους προόδου , τα απολυτήρια και να ενημερωθείτε για την πρόοδο των παιδιών σας. Αυτή θα είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας του σχολείου για τους μαθητές.Οι μαθητές εκθέτουν τα έργα τους·                    Τα Δημοτικά σχολεία της Πάρου και της Αντιπάρου εκθέτουν και σας καλούν να θαυμάσετε τα έργα τους στην αίθουσα Δημητρακοπούλου στην Παροικιά στις 12 και 13 Ιουνίου. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή το πρωί από τις 09.00 ως τις 02.00 και το απόγευμα από τις 06.00 ως τις 09.00. Στην έκθεση αυτή συμμετέχει και το σχολείο μας με έργα που έχουν δημιουργήσει μαθητές μας κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς.Εγγραφές μαθητών Α΄τάξης/ Δήλωση συμμετοχής στο ολοήμερο τμήμα

Οι εγγραφές των μαθητών του νηπιαγωγείου στη Α΄ τάξη ξεκίνησαν. Θα γίνονται από Δευτέρα-Πέμπτη από τις 8.00 π.μ. έως και τις 10.00 π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά εγγραφής μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά μαζί μας στο 2284091255.

Να επισημάνουμε επίσης ότι οι γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τους μαθητές στο ολοήμερο τμήμα του σχολείου μας θα πρέπει να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες δηλώσεις που θα μοιραστούν αύριο Τετάρτη 5/6 στα παιδιά και να τις επιστρέψουν στο σχολείο μέχρι τις12/06.Κλείνοντας αυτή την επιστολή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας για την πολύ καλή συνεργασία, το σύλλογο γονέων του σχολείου μας αλλά και τον κάθε γονιό ξεχωριστά για τη βοήθεια και τη συμπαράσταση που μας παρέχουν και τους μαθητές μας για τη διάθεση που επιδεικνύουν και τη δύναμη που μας γεμίζουν για να συνεχίσουμε το έργο μας. Καλό καλοκαίρι σε όλους.

                                 Η Διευθύντρια του Δημ. Σχ. Αγκαιριάς

                                               Δεσύλλα Αικατερίνη


  Ανακοίνωση 24/04/2013


Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Καθώς πλησιάζουν οι διακοπές του Πάσχα επιτρέψτε μου να επικοινωνήσω πάλι μαζί σας προκειμένου να ενημερωθείτε για τα ζητήματα του σχολείου μας:
Το σχολείο θα κλείσει για τις γιορτές του Πάσχα την Παρασκευή 26/04. Το πρωί της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί εκκλησιασμός στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου. Οι μαθητές θα σχολάσουν, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το σχολείο θα ανοίξει ξανά τη Δευτέρα 13/05.
Μερικές από τις δράσεις που πραγματοποιήσαμε από τα Χριστούγεννα μέχρι σήμερα είναι οι ακόλουθες:
Σκυταλοδρομία ανάγνωσης με τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου της Νάουσας. Συμμετείχαν η Δευτέρα και η Τρίτη τάξη του σχολείου μας. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Παροικιάς και στην Εκατονταπυλιανή. Επίσκεψη στο Κέντρο Περίθαλψης και Προστασίας Άγριων Ζώων " Αλκυόνη". Συμμετοχή στο πρόγραμμα " Αγωγή Στοματικής Υγείας σε 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία και 150 σχολεία απομακρυσμένων περιοχών". Τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της Έκτης τάξης στην Αθήνα. Συμμετοχή στη δεντροφύτευση που οργάνωσε η τοπική κοινότητα Αγκαιριάς. Συμμετοχή στη γιορτή παιδικού βιβλίου που οργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας. Συμμετοχή στη διακρατική περιβαλλοντική εκστρατεία "Το καραβάνι του κλίματος". Αλληλογραφία των μαθητών της Πρώτης τάξης με το αντίστοιχο τμήμα Δημοτικού Σχολείου της Κέρκυρας. Συμμετοχή σε εικαστικό εργαστήρι και έκθεση βιβλίου στο χώρο τέχνης του Αγίου Αθανασίου στη Νάουσα.
Το εργαστήρι των υπολογιστών μας αναδιοργανώθηκε και έγινε πιο λειτουργικό χάρη στην εθελοντική εργασία και την προσφορά υλικού από έναν παλιό μαθητή του σχολείου μας, τον Μανώλη Κουταλίδη. Ο Μανώλης είναι από πέρυσι κοντά μας και μας βοηθάει όποτε τον χρειαστούμε.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε, ότι το έργο της μαθήτριας της Ε' Τάξης  του σχολείου μας, Ντενίσα Μάρκου στα πλαίσια του διαγωνισμού Doodle 4 Google που συμμετείχε το σχολείο μας έχει επιλεγεί ανάμεσα στις 15 καλύτερες ζωγραφιές πανελλαδικά στην κατηγορία Δ΄- ΣΤ' τάξη.
 Ο διαγωνισμός  αυτός έχει ήδη φιλοξενηθεί σε πάνω από 17 χώρες, διοργανώνεται από την Google υπό την αιγίδα του ΥΠΑΙΘΠΑ και καλεί όλους τους μαθητές στην Ελλάδα να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους για να σχεδιάσουν το δικό τους, ξεχωριστό λογότυπο (doodle) για την Google. Το θέμα του φετινού διαγωνισμού ήταν «Η Ελλάδα μου». Το doodle το οποίο έπρεπε να σχεδιάσουν οι μαθητές έπρεπε να αντικατοπτρίζει την δική τους άποψη για την Ελλάδα. Το σχολείο του νικητή θα κερδίσει 30 Chromebook υπολογιστές με σκοπό να δημιουργήσει μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στην οποία οι μαθητές θα μπορούν να ανακαλύπτουν τον κόσμο της τεχνολογίας.  Αν θέλετε να μας βοηθήσετε να είμαστε εμείς οι νικητές και να αποκτήσουμε το πολύτιμο αυτό υλικό, μιας και το εργαστήριο των υπολογιστών μας χρειάζεται ανανέωση, ΨΗΦΙΣΤΕ TH ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΝΤΕΝΙΣΑ στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.google.gr/doodle4google/vote.html#d=d2-5 ή μπαίνοντας στο ιστολόγιο του σχολείου (http://dimotiko-agkairias.blogspot.gr). Παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε  τη ζωγραφιά και στους φίλους σας για να ψηφίσουν κι αυτοί. Από κάθε υπολογιστή μπορείτε να ψηφίσετε τρεις φορές μπαίνοντας στην παραπάνω διεύθυνση από τρεις διαφορετικούς browser (Internet Explorer, Mozzila Firefox, Google Chrome).
Το σχολείο μας συμμετέχει σε δύο ακόμα διαγωνισμούς. Οι μαθητές της Τετάρτης και της Πέμπτης τάξης πήραν μέρος στο μαραθώνιο ανάγνωσης με θέμα τις κωμωδίες του Αριστοφάνη σε κόμικ και αναμένουν τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους. Το σχολείο μας έχει ήδη αποκτήσει 5 καινούρια βιβλία λόγω της συμμετοχής των παιδιών στο μαραθώνιο. Μαθητές από την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Έκτη τάξη του σχολείου μας δημιούργησαν ένα έργο από ανακυκλώσιμα υλικά στα πλαίσια του διαγωνισμού τέχνης " Δημιουργώ εκ του μηδενός". Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία.
Η αυλή μας εδώ και μερικές μέρες απέκτησε χρώμα και περισσότερη ζωντάνια. Εκπαιδευτικοί του σχολείου μας και συνάδελφοι από άλλα σχολεία το Σάββατο που μας πέρασε σχεδίασαν τέσσερα επιδαπέδια παιχνίδια για τους μαθητές μας. Η δημιουργία των παιχνιδιών είναι αποτέλεσμα της ομαδικής δουλειάς και της διάθεσης για προσφορά κάποιων ανθρώπων γι αυτό επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους εκπαιδευτικούς  του σχολείου μας την κα Νούλα Ελένη δασκάλα της Β τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αντιπάρου, την κα Πεταχτή Άρτεμις, αναπληρώτρια δασκάλα της Α τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησσας και περυσινή δασκάλα της Γ τάξης στο σχολείο μας και τη φίλη της Κυριακή Φαρούπου από την Αντίπαρο. Τέλος ξεχωριστά θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα Βάσω Βαίτση, αναπληρώτρια δασκάλα της Β Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Νάουσας στην οποία ανήκει και η ιδέα των επιδαπέδιων παιχνιδιών  για την ένθερμη υποστήριξη και πολύτιμη βοήθειά της τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση του εγχειρήματος. Οι παραπάνω άνθρωποι βέβαια δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα χωρίς την ευγενή χορηγία και προσφορά υλικών και χρωμάτων από τον κύριο Παρούση Δημήτριο και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας.
Πριν από δυο μέρες αποκτήσαμε και ένα ολοκαίνουριο τραπέζι πινκ-πονκ στο οποίο θα μπορούν οι μαθητές μας, μιας και υπάρχει μεγάλη παράδοση στην Αγκαιριά, να εξασκούνται στα διαλείμματα. Η πρωτοβουλία ανήκει στον κ. Βασίλη Καυμενόπουλο, γυμναστή του σχολείου μας και τον ευχαριστούμε γι αυτό. Αναμένουμε και πρωτάθλημα μεταξύ των μαθητών που θα οργανώσει ο κ. Βασίλης. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Λουκή Γεώργιο (200 Ευρώ) καθώς και την εκκλησιαστική επιτροπή της ενορίας μας (100 Ευρώ) για τη ευγενή χορηγία τους προκειμένου να αγοράσουμε το καινούριο πινκ-πονκ.
Κλείνοντας θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Βασίλη Κουταλίδη για την προσφορά και τοποθέτηση καινούριων καθρεπτών στις τουαλέτες και καινούριων κρεμαστρών στους διαδρόμους και στις τάξεις του σχολείου. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για τη συνεργασία και τη στήριξη του εκπαιδευτικού μας έργου, τον κάθε γονιό ξεχωριστά για τη συμβολή του στην καλή λειτουργία του σχολείου μας, τους εκπαιδευτικούς μας για την καλή συνεργασία και την επίπονη προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά και τέλος τους μαθητές μας που μας δίνουν την κινητήρια δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας. Εύχομαι σε όλους Καλή Ανάσταση με υγεία και δύναμη.


                                                                         Η Διευθύντρια του Δημ. Σχ. Αγκαιριάς
                                                                                      
                                                                                        Δεσύλλα Αικατερίνη

  Ανακοίνωση 07/03/1013     Οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Αγκαιριάς, με αφορμή τα όσα  ακούγονται και γράφονται τον τελευταίο καιρό, δηλώνουμε ότι τόσο οι μεταξύ μας σχέσεις, όσο και οι σχέσεις μας με την διευθύντρια του Σχολείου είναι εξαιρετικές και δημιουργικές.

    Επίσης θα θέλαμε να παρακαλέσουμε όλους τους εμπλεκόμενους  με το σχολείο φορείς, να στηρίξουν τις προσπάθειές μας και να συνδράμουν θετικά στο έργο μας.


Σας καλούμε όλους συνεργάτες και αρωγούς για ένα δημιουργικό Σχολείο.                                           Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Αγκαιριάς

                                             


    Ανακοίνωση 21/11/2012

Σας ενημερώνουμε ότι ο αγώνας δρόμου « Δρόμοι Ελευθερίας» που είχε αναβληθεί το περασμένο Σάββατο  λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012 στις 10.00 π.μ.στο λιμανάκι της Αλυκής.
   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (21-9-2012)
Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) ευρώ. Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση του σχολείου μέχρι τις 09/10/2012. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διευθύντρια  του σχολείου στο τηλ. 2284091255


Για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του δικαιούχου ( όχι οποιαδήποτε, αλλά μόνο αυτή που έχει αποσταλεί στα σχολεία)

β) Βεβαίωση του διευθυντή δημόσιου σχολείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του μαθητή σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου - γυμνασίου) και η κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων το προηγούμενο σχολικό έτος ή η ένταξη του στην κατηγορία των «κατ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών λόγω ασθένειας. Στην έννοια της κανονικής παρακολούθησης και μόνο για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης, εντάσσονται και οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίστηκε ελλιπής ή ανεπαρκής, αλλά οι πάνω από το προβλεπόμενο όριο απουσίες τους οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται από δημόσιο νοσοκομείο.

Για μαθητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου, βεβαιώνεται μόνο η εγγραφή αυτή.

γ) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική  ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) 
ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους (Εντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.

 Αν ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ. 

δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για το 2012.

Στ) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του δικαιούχου.

ζ) Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την Ελληνική υπηκοότητα  του δικαιούχου( μόνο για τους αλλοδαπούς γονείς)

Σημειώνουμε ότι δικαιούχοι είναι Έλληνες υπήκοοι και υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , καθώς και των μονογονεϊκών οικογενειών.

Είναι δυνατή η κατάθεση απευθείας από την Δ.Ο.Υ. της εν λόγω εισοδηματικής ενίσχυσης σε λογαριασμό τράπεζας στο όνομα του δικαιούχου, εφόσον τούτο ζητηθεί απ’αυτόν.                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (11-9-2012)
Αγαπητοί γονείς,

          Η Διευθύντρια Κατερίνα Δεσύλλα και το διδακτικό προσωπικό του  Δημοτικού Σχολείου Αγκαιριάς σας εύχονται καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία.    Είναι μεγάλη τιμή, αλλά και μεγάλη ευθύνη να βρίσκομαι στη θέση της διευθύντριας του  Δημοτικού σχολείου Αγκαιριάς. Έχω το μεγαλύτερο μέρος ευθύνης για τη λειτουργία του σχολείου μας, το οποίο μοιράζομαι με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται υπεύθυνα  στη σχολική κοινότητα.
Το έργο μας είναι δύσκολο και σ’ αυτό  λοιπόν το έργο θα θέλαμε εσάς τους γονείς συμπαραστάτες και βοηθούς.  
Οι συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο μας αποβλέπουν στη διαμόρφωση  παιδαγωγικού και μορφωτικού κλίματος για το καλό των παιδιών σας και μαθητών μας. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος σχολική πειθαρχία αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.
  Ξεκινάμε και φέτος την καινούρια σχολική χρονιά  με κέφι  για να προσφέρουμε στα παιδιά  σας- μας  τη χαρά της γνώσης  και της δημιουργίας. Σ’ αυτή την προσπάθεια μας, σας θέλουμε αρωγούς  και συνεργάτες μας για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Για   την ασφάλεια των παιδιών σας ανακοινώνουμε τα παρακάτω:
Η προσέλευση των μαθητών γίνεται από τις 8.00  μέχρι τις 8:10 το πρωί. Το κουδούνι χτυπά 8.10 π.μ. και ακολουθεί αμέσως προσευχή.
·        Η πόρτα μετά την προσευχή θα κλείνει. Δε θα ήταν καλό για τους μαθητές του Δημοτικού να καθυστερούν την προσέλευσή τους, διότι  αυτό έχει κακό αντίχτυπο στους ίδιους και στους συμμαθητές τους. (Απώλεια μέρους των μαθημάτων, διακοπή του μαθήματος των συμμαθητών)
·        12.25 μ.μ. αποχωρούν Α-Β τάξεις
·        13.15 αποχωρούν οι Γ, Δ, Ε, ΣΤ  τάξεις
·        14.00 αποχωρούν οι Ε, ΣΤ τάξεις 2 ημέρες την εβδομάδα.
·        16.15 αποχωρεί το ολοήμερο.
·        Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να είναι στο σχολείο για κανένα λόγο μετά το πέρας των μαθημάτων τους.
·        Δεν επιτρέπεται η πρόωρη αποχώρηση ασυνόδευτου μαθητή.
·        Ενημερώνεται το σχολείο για απουσίες. Δικαιολόγηση απουσιών.
·        Τα παιδιά που μεταφέρονται και είναι γραμμένα στις καταστάσεις μεταφορών παραμένουν στο σχολείο ορισμένη ώρα μέχρι την αναχώρηση των λεωφορείων.
·        Απαγορεύονται στο σχολείο τα κινητά τηλέφωνα, παιχνίδια τύπου game-boy και κάθε τι που παρεμποδίζει την απρόσκοπτη διαδικασία του μαθήματος.
·                    Τα σχολικά βιβλία παρέχονται από την πολιτεία δωρεάν και τα παιδιά οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά.
·        Οι γονείς μπορούν να συνεργάζονται με τους δασκάλους των παιδιών σε χρόνο που θα καθοριστεί ανά τάξη.
ΥΓΙΕΙΝΗ Ατομική: Καθημερινός έλεγχος στο σπίτι για ψείρες.  Πλένουμε τα χέρια μετά την τουαλέτα και πριν από κάθε γεύμα. Προσοχή  στο βάρος της τσάντας που μεταφέρει το παιδί.  (επιτρέπεται να έχει μαζί του μόνο απαραίτητα για σχολική χρήση που αναφέρει το  πρόγραμμα και που θα ορίσουν οι δάσκαλοι)  Συλλογική: Σωστή χρήση τουαλέτας. Κάθε σκουπίδι στο καλάθι.
ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Υγιεινή, κυρίως από το σπίτι γιατί έτσι υπάρχει έλεγχος.

 
Τροφές που επιτρέπονται                                              
Τροφές που  δεν επιτρέπονται

Σάντουιτς-τοστ με τυρί

Πίτσα

Τυρόπιτα-σπανακόπιτα

Πίτα με λουκάνικο και μπέικον

Φρούτα-Ξηροί καρποί

Κρουασάν-μπισκότα

Γιαούρτι

Σοκολάτα-παγωτά

Φυσικοί χυμοί-γάλα

Αναψυκτικά

Γλυκά –κουλούρια σπιτικά

Γαριδάκια-τσιπς
 
Οι μαθητές του ολοήμερου θα σιτίζονται με μαγειρεμένο φαγητό που θα φέρνουν από το σπίτι μέσα σε τάπερ.

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η κατ΄ οίκον εργασία αποτελεί αναπόσπαστο συμπλήρωμα  της σχολικής εργασίας
Μερικές βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών του μαθητή στο σπίτι , είναι οι πιο κάτω :
 • Το παιδί για να μπορέσει να κάμει την εργασία του, πρέπει να έχει ένα χώρο, αν είναι δυνατόν δικό του. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι άνετος (αερισμός, φως, θερμοκρασία )
 • Γονείς και παιδί πρέπει να συζητήσουν  και να καθορίσουν από κοινού τη συγκεκριμένη ώρα μελέτης .
 • Οι γονείς παρέχουν βοήθεια στο παιδί τους , όταν το ίδιο τους τη ζητήσει. Στην περίπτωση που μας ζητά βοήθεια για να λύσει κάποιο πρόβλημα, το καθοδηγούμε με μικρές υποδείξεις ώστε να μπορέσει να βρει από μόνο του τη λύση. Δεν υποκύπτουμε στον πειρασμό να ετοιμάσουμε εμείς την εργασία που έπρεπε να κάμει το παιδί μας .
 • Όση ώρα μελετάει το παιδί οι γονείς δεν πρέπει να κάθονται κοντά του. Αυτό που επιβάλλεται να γίνεται είναι ο ΕΛΕΓΧΟΣ. Όταν το παιδί τελειώσει τις εργασίες του και τις φέρει στους γονείς του , αυτοί πρέπει να τις δουν με ενδιαφέρον και να επαινέσουν τα καλά τους σημεία. Το παιδί χρειάζεται και επιζητεί την ενθάρρυνση των γονέων του .

Το θέμα  των εργασιών των παιδιών στο σπίτι είναι πάντοτε καυτό και επίκαιρο. Τα παιδιά, αν θέλουμε να είναι ομαλή και αποτελεσματική η μετάβαση τους στο Γυμνάσιο, πρέπει να συνηθίζουν να εκτελούν εργασίες στο σπίτι από τον καιρό που είναι  στο Δημοτικό.
Εξάλλου, οι εργασίες στο σπίτι είναι από τις πρώτες υποχρεώσεις  που αναλαμβάνουν τα παιδιά.. Είναι ένα είδος κοινωνικού συμβολαίου ανάμεσα στο σχολείο και στο σπίτι. Καθήκον μας είναι να βοηθήσουμε να εκτελούν τις εργασίες  που αναλαμβάνουν με επιτυχία και να μάθουν να εργάζονται  με τάξη και σύστημα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

 1. Παρακαλούμε τους γονείς να συνεργαστούν μαζί μας σε ό,τι έχει σχέση με την ασφάλεια των παιδιών.
 2. Να είναι προσεκτικοί όταν κατεβαίνουν τα παιδιά τους από το αυτοκίνητο .
 3. Να μη φεύγουν βιαστικά όταν βγουν ή όταν μπουν στο αυτοκίνητο, τα παιδιά τους, γιατί κάποια αλλά παιδιά μπορεί να βρίσκονται κοντά στο όχημά τους .
 4. Να έρχονται έγκαιρα στο σχολείο, ώστε να είναι έτοιμα να μπουν στην τάξη με την έναρξη των μαθημάτων .
 5.  Να παρακολουθούν τα παιδιά τους, μέχρι να εισέλθουν στο σχολείο .
 6. Να συμβουλεύουν τα παιδιά να τηρούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
 7. Να μην απομακρύνονται τα παιδιά  από το σχολικό χώρο κατά τη διάρκεια της σχολικής εργασίας .
 8. Να εφαρμόζουν τους κανονισμούς του σχολείου.
 9. Να παραλαμβάνουν έγκαιρα τα παιδιά τους, μετά την λήξη των μαθημάτων .

Να συμβουλεύετε και σεις τα παιδιά σας :
Ø      Να είναι προσεκτικά στις μετακινήσεις τους.
Ø      Να μη βγαίνουν έξω από το χώρο του σχολείου.
Ø      Να μην ανεβαίνουν τα κάγκελα της σκάλας ή της περίφραξης.
Ø      Να μην τρέχουν στις σκάλες.
Ø      Να παίζουν στην αυλή του σχολείου, όταν υπάρχει επιτήρηση και όχι βέβαια στη βεράντα ή στον κήπο .
Ø      Στις επισκέψεις–εκδρομές να μην απομακρύνονται από τον δάσκαλο τους.

Παρακαλούνται οι γονείς όπως μη εισέρχονται στο σχολικό χώρο με τα αυτοκίνητά τους
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Διαλείμματα  9.40-10.00 π.μ.
                                                                                       11.30-11.45 π.μ.
                                                                                       12.25-12.35 μ.μ.
                                                                                       13.15-13.20 μ.μ.
                                                                                  Τηλέφωνο 2284091255

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.

Σε περιπτώσεις που ανακύπτουν θέματα των οποίων η επίλυση υπερβαίνει τις δυνατότητες που προσφέρονται από την συνεργασία σας με τους εκπαιδευτικούς και την διεύθυνση του σχολείου, μπορείτε να επικοινωνείτε σε εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Σχολική Σύμβουλο της περιφέρειάς μας κ. Τόνια Παντελαίου, τηλεφωνώντας στο γραφείο της (22840- 91559) ή και στο κινητό της τηλέφωνο (6974341367), η μεταφέροντας το αίτημά σας μέσω του εκπαιδευτικού της τάξης ή και της διεύθυνσης του σχολείου.

    Είμαστε όλοι- Διεύθυνση και εκπαιδευτικοί – στη διάθεσή σας σε ότι αφορά τα παιδιά σας και μαθητές μας για το καλό της σχολικής κοινότητας. Στο πρόσωπό μου , αλλά και στο πρόσωπο των εκπαιδευτικών του σχολείου μας, θα βρείτε συνεργάτες, συμπαραστάτες και συνοδοιπόρους με μοναδικό σκοπό τη μόρφωση των παιδιών σας και τη δημιουργία μαθητών με ιδιαίτερες κλίσεις, ικανότητες και ευαισθησίες.

Η Διευθύντρια Δεσύλλα Κατερίνα

και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας


Αγκαιριά 5-6-2012

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Μια ακόμη σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της. Με την ευκαιρία λοιπόν της λήξης του διδακτικού έτους θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα παρακάτω :

Σημαντικές ημερομηνίες

·        Την Τετάρτη 06/06 οι μαθητές της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης θα επισκεφτούν το πολιτιστικό πάρκο του Άγιου Ιωάννη του Δέτη, ενώ οι μαθητές των δύο μεγαλύτερων τάξεων Ε΄ και Στ΄ θα μεταβούν στην Αντίπαρο. Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να φορούν ανοιχτόχρωμα, ελαφρά ρούχα και καπέλο, καλό είναι να βάλουν αντιηλιακή κρέμα και να προμηθευτούν από το σπίτι νερό και φαγητό. Όλες οι τάξεις αναμένεται να επιστρέψουν στο χώρο του σχολείου γύρω στις 13.30.
·        Τη Δευτέρα 11/06 στις 06.00 το απόγευμα, στο προαύλιο του σχολείου, θα πραγματοποιηθεί η καλοκαιρινή μας γιορτή. Ελάτε να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες που έχουν ετοιμάσει οι μαθητές μας μαζί με του εκπ/κούς τους. Στη γιορτή μας θα συμμετέχει ύστερα από δική μας πρόσκληση και η χορωδία του Δήμου Πάρου στα πλαίσια του ανοίγματος που κάνει το σχολείο μας σε πολιτιστικούς φορείς της ευρύτερης Παριανής κοινωνίας.
·        Την Πέμπτη 14/06 από τις 10.00 π.μ μπορείτε να επισκέπτεστε τον χώρο του σχολείου για να πάρετε τα απολυτήρια και να ενημερωθείτε για την πρόοδο των παιδιών σας. Αυτή θα είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας του σχολείου για τους μαθητές λόγω των εκλογών της 17ης Ιουνίου.


Οι μαθητές εκθέτουν τα έργα τους

·                    Τα Δημοτικά σχολεία της Πάρου και της Αντιπάρου εκθέτουν και σας καλούν να θαυμάσετε τα έργα τους στην αίθουσα του Αρχιλόχου στις 7 και 8 Ιουνίου. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή το πρωί από τις 09.00 ως τις 02.00 και το απόγευμα από τις 06.00 ως τις 09.00. Στην έκθεση αυτή συμμετέχει και το σχολείο μας με έργα που έχουν δημιουργήσει μαθητές μας κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς.
·                    Τα Νηπιαγωγεία της Πάρου σας καλούν στο σπίτι του δασκάλου (δίπλα στο Φραγκομονάστηρο) στην έκθεση ζωγραφικής με θέμα : «Καλοκαίρι-Το νησί μου». Ώρες λειτουργίας 19.00-21.00 Τρίτη 05/06-Παρασκευή 08/06


Σχολική βιβλιοθήκη-Δράσεις φιλαναγνωσίας

Οι μαθητές μας έχουν ανταποκριθεί πολύ θετικά στο κάλεσμα μας για τη χρήση της σχολικής μας βιβλιοθήκης. Οι περισσότεροι ανανεώνουν σε εβδομαδιαία βάση τους τίτλους που δανείζονται και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Να υπενθυμίσουμε ότι τα βιβλία θα πρέπει να επιστραφούν στη βιβλιοθήκη μέχρι την Τρίτη 12/06. Πολύ μεγάλη επιτυχία είχε και η σκυταλοδρομία ανάγνωσης που διοργανώθηκε μεταξύ του σχολείου μας και των Δημ. Σχ. Νάουσας και 2ου Δημ. Σχ. Παροικιάς. Μαθητές του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν με συγκεκριμένα βιβλία, να ετοιμάσουν σχετικές δραστηριότητες τις οποίες παρουσίασαν στους μαθητές της Νάουσας και της Παροικιάς. Περισσότερες πληροφορίες για τη σκυταλοδρομία ανάγνωσης που συμμετείχε το σχολείο μας μπορείτε να βρείτε στο ιστολόγιο μας στη διεύθυνση

Αντισεισμική προστασία

Την Πέμπτη 24/05 πραγματοποιήσαμε άσκηση αντισεισμικής προστασίας. Οι μαθητές αφού ενημερώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς για τους κινδύνους που εγκυμονούν σε περίπτωση σεισμικής δόνησης εφάρμοσαν με συνέπεια τις οδηγίες που τους είχαν δοθεί και συγκεντρώθηκαν μετά το τέλος της άσκησης στο χωμάτινο χώρο στάθμευσης των αυτοκινήτων που βρίσκεται δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Να επισημάνουμε λοιπόν ότι σε περίπτωση σεισμικής δόνησης οι γονείς μπορούν να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από αυτό το χώρο.

Εγγραφές μαθητών Α΄τάξης/ Δήλωση συμμετοχής στο ολοήμερο τμήμα

Οι εγγραφές των μαθητών του νηπιαγωγείου στη Α΄ τάξη ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ώρες προσέλευσης και τα δικαιολογητικά εγγραφής μπορείτε να επικονωνείτε τηλεφωνικά μαζί μας.
Να επισημάνουμε επίσης ότι οι γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τους μαθητές στο ολοήμερο τμήμα του σχολείου μας θα πρέπει να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες δηλώσεις που έχουν μοιραστεί στα παιδιά μέχρι τις 12/06

Κλείνοντας αυτή την επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύτιμη βοήθεια και συμπαράσταση  είτε αυτή αφορούσε το σχολείο συνολικά είτε τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Στις δύσκολες περιστάσεις που διανύουμε προκύπτει περισσότερο από ποτέ όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη της αλληλοβοήθειας, της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Είμαι σίγουρη ότι όλοι μας εκπαιδευτικοί, γονείς και τοπική κοινωνία και την επόμενη σχολική χρονιά  θα κάνουμε ότι είναι αναγκαίο για την μόρφωση και την πρόοδο των παιδιών μας.

                                                                      Η Διευθύντρια του Δημ. Σχ. Αγκαιριάς
                                                                                    Δεσύλλα Αικατερίνη
 Ανακοίνωση 19/03/2012

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Με τη λήξη του δεύτερου διδακτικού τριμήνου επιτρέψτε μου να επικοινωνήσω και πάλι μαζί σας προκειμένου να ενημερωθείτε για τα θέματα που αφορούν το σχολείο μας.

Σημαντικές ημερομηνίες
·        Την Παρασκευή 23 Μαρτίου οι μαθητές θα έρθουν στο σχολείο κανονικά στις  08.00 χωρίς τσάντες για γιορτάσουμε την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Την εκδήλωση έχουν ετοιμάσει και θα μας παρουσιάσουν οι μαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης. Η γιορτή αναμένεται να τελειώσει στις 10.00. Το ολοήμερο τμήμα δεν θα λειτουργήσει την συγκεκριμένη ημέρα.
·        Την Κυριακή 25 Μαρτίου εκπαιδευτικοί και μαθητές του σχολείου μας θα παραβρεθούμε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου προκειμένου να παραστούμε στη δοξολογία που θα τελεστεί. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων.
·        Τη Δευτέρα 26 Μαρτίου από τις 12.30 μπορείτε να επισκεφθείτε τον χώρο του σχολείου για να πάρετε τους ελέγχους και να ενημερωθείτε για την πρόοδο των παιδιών σας.
·        Το σχολείο θα κλείσει για τις γιορτές του Πάσχα την Παρασκευή 6 Απριλίου και θα ανοίγει ξανά τη Δευτέρα 23 Απριλίου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι καλό θα ήταν να προγραμματίσετε τις διακοπές σας μετά την Παρασκευή 6/4 γιατί η απουσία μεγάλου αριθμού μαθητών δυσχεραίνει την λειτουργία του σχολείου και επιδρά αρνητικά στην πρόοδο των μαθητών.

Επαναλειτουργία εργαστηρίου Η/Υ

Από τις αρχές Φεβρουαρίου, με τη συνδρομή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και ενός παλιού μαθητή του σχολείου μας του Μανώλη Κουταλίδη, άρχισε να επαναλειτουργεί το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας. Αυτή τη στιγμή το εργαστήριο διαθέτει έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σύνδεση στο διαδίκτυο. Όπως αντιλαμβάνεστε ο εξοπλισμός είναι φτωχός προς το παρόν. Αν λοιπόν κάποιος από σας διαθέτει κάποιον υπολογιστή που δεν χρησιμοποιεί ή οποιοδήποτε άλλο περιφερειακό υλικό όπως οθόνη, εκτυπωτή κλπ ας επικοινωνήσει μαζί μας αφού οποιαδήποτε προσφορά θα μας ήταν πολύ χρήσιμη.

Σχολική βιβλιοθήκη

Τις επόμενες μέρες θα μοιραστεί στους μαθητές που επιθυμούν να δανειστούν κάποιο βιβλίο από τη σχολική βιβλιοθήκη, ένας φάκελος που θα περιλαμβάνει τους κανόνες, το ωράριο λειτουργίας της καθώς και το προσωπικό βιβλίο δανεισμού του κάθε μαθητή στο οποίο θα καταγράφονται τα βιβλία που δανείζεται και ένα μικρό σχόλιο για το βιβλίο. Να σας ενημερώσω ότι με τα χρήματα που συγκεντρώσαμε από τη συμμετοχή μας στο παζάρι του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγκαιριάς ανανεώσαμε τη βιβλιοθήκη μας με 53 νέους τίτλους. Να ευχαριστήσουμε επίσης τη δασκάλα του ολοήμερου τμήματος κ. Ζέλκα Ελευθερία για την προσφορά 13 βιβλίων στο σχολείο μας.

Κινηματογραφική Λέσχη

Σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ξεκινήσαμε μια προσπάθεια προβολής κινηματογραφικών προβολών στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγκαιριάς. Την Κυριακή 4/3 προβάλλαμε την ταινία «Τα Φώτα της Πόλης» του Τσάρλυ Τσάπλιν. Με τα έσοδα που προέκυψαν από την ταινία θα συνδέσουμε με το διαδίκτυο το καινούριο κτίριο του σχολείου μας προκειμένου εκπαιδευτικοί και μαθητές να έχουν στη διάθεσή τους το πολύτιμο αυτό εργαλείο.
Ευελπιστούμε η επόμενη προβολή μας να πραγματοποιηθεί πριν τις διακοπές του Πάσχα. Αυτή τη φορά οι ήρωες μας θα είναι ένα από τα καλύτερα κωμικά δίδυμα στην ιστορία του κιν/γραφου « Ο Χοντρός και ο Λιγνός».

Διδακτικές επισκέψεις

Κατά τη διάρκεια του 2ου τριμήνου οι επισκέψεις μας έκτος σχολείου ήταν περιορισμένες λόγων των καιρικών συνθηκών. Ωστόσο μόλις μας δόθηκε η ευκαιρία επισκεφθήκαμε το όμιλο αντισφαίρισης Πάρου και φυσικά να μην λησμονούμε την τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη που πραγματοποίησαν οι μαθητές της Στ΄ του σχολείου μας στην Αθήνα όπου επισκέφθηκαν την Ακρόπολη, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, τη Βουλή, το Αττικό Πάρκο κ.α. Ο προγραμματισμός μας για το τελευταίο τρίμηνο περιλαμβάνει το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάρου, την Εκατονταπυλιανή, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και το Πάρκου του Αη-Γιάννη του Δέτη.

Συμμετοχή σε εκπ/κούς διαγωνισμούς

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης και του ολοήμερου τμήματος του σχολείου μας συμμετέχουν σε διαγωνισμό με θέμα «Θαλασσινά παραμύθια» που οργανώνει ο σύνδεσμος «Φίλοι του Νησιού και της Θάλασσας» σε συνεργασία την έκδοση «Ερευνητές» της Εφημερίδας Καθημερινή. Αν θέλετε να δείτε τις δημιουργίες των παιδιών μπορείτε να επισκεφθείτε το ιστολόγιο του σχολείου μας στη διεύθυνση http://dimotiko-agkairias.blogspot.com/2012/02/blog-post_06.html. Οι μαθητές της Ε΄ και της Στ΄ τάξης παίρνουν μέρος στον Πανελλήνιο διαγωνισμό Μαθηματικών που οργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρία. Να υπενθυμίσουμε ότι ο διαγωνισμός ανάγνωσης με τα βιβλία της Αλκης Ζέη τελειώνει και οι μαθητές που συμμετέχουν πρέπει να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια για να μπορέσουμε να τα αποστείλουμε μέχρι τις 30/3. Να ευχηθούμε τέλος καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.

Επιτρέψτε μου τέλος να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τους εκπαιδευτικούς μας για την σκληρή και υπεύθυνη προσπάθεια που καταβάλλουν, το Σύλλογο Γονέων και τον κάθε γονιό ξεχωριστά, τους μαθητές μας και όλους όσους συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του σχολείου μας. Να ευχηθώ τέλος υγεία και καλή Ανάσταση σε όλους.
                                                                        Η Διευθύντρια του Δημ. Σχ. Αγκαιριάς
                                                                                    Δεσύλλα Αικατερίνη


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21-2-2012

Αγαπητοί γονείς,

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στις 7.00 το απόγευμα, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου, σε συνάντηση με τη Σχολική Σύμβουλο 1ηςΕκ/κης Περιφέρειας Ν. Κυκλάδων κ. Τόνια Παντελαίου, με θέμα: «Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας.»

Η Διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/12/2011

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Με την ευκαιρία της λήξης του Α΄ διδακτικού τριμήνου θα ήθελα να επικοινωνήσω ξανά μαζί σας προκειμένου να ενημερωθείτε για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία ου σχολείου μας.
Καθώς πλησιάζουν οι διακοπές των Χριστουγέννων θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τα παρακάτω:
 • Η χριστουγεννιάτικη γιορτή μας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19/12 στις 6.00μ.μ. στον χώρο του πολιτιστικού.
 • Την Παρασκευή 16/12 το σχολείο μας θα συμμετάσχει με δημιουργίες των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου μας, στο χριστουγεννιάτικο παζάρι που διοργανώνει ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς. Σας καλούμε να μας επισκεφτείτε και να μας ενισχύσετε, μιας και τα έσοδα που θα προκύψουν, θα διατεθούν για τις ανάγκες του σχολείου μας.
 • Την Τρίτη 20/12 από τις 12.30 μ.μ. μπορείτε να προσέρχεστε στο σχολείο προκειμένου να ενημερωθείτε για την πρόοδο των μαθητών και να πάρετε τους ελέγχους.
 • Το σχολείο θα κλείσει για τις γιορτές των Χριστουγέννων την Παρασκευή 23/12 και θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα 9/01/2012.

Επιτρέψτε μου τώρα να επισημάνω τώρα μερικά πρακτικά ζητήματα :

 • Οι μαθητές που μετακινούνται με το ΚΤΕΛ θα πρέπει να έχουν μαζί τους το αντίστοιχο δελτίο και να το επιδεικνύουν σε περίπτωση που  τους ζητηθεί. Από το ΚΤΕΛ μας επισημαίνουν ότι θα μεταφέρουν μόνο τους μαθητές που είναι γραμμένοι στις καταστάσεις μεταφορών.
 • Επειδή έχουν παρατηρηθεί κρούσματα με ψείρες, παρακαλούμε να γίνεται συχνός έλεγχος στο σπίτι και να προχωρείτε σε κατάλληλη θεραπεία σε περίπτωση εντοπισμού τους.
 • Θα ήθελα ακόμα να σας ευχαριστήσω για την απομάκρυνση των αυτοκινήτων από τον προαύλιο χώρο δίπλα στην εκκλησία. Ευελπιστούμε στην συνεργασία και στην κατανόηση σας και στο μέλλον για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου.

Στους μήνες που πέρασαν εκπαιδευτικοί και μαθητές δουλέψαμε σκληρά και καταφέραμε πολλά. Επιτρέψτε μου να αναφέρω μερικά από αυτά.

 • Πραγματοποιήσαμε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών επισκέψεων με στόχο τη σύνδεση του σχολείου με εξωσχολικούς φορείς μάθησης. Επισκεφθήκαμε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Πάρου, το Αρχαιολογικό Μουσείου της Νάξου, το Μουσείο Περαντινού στην Μάρπησσα, τον αερολιμένα της Πάρου και το Ελαιοτριβείο στο Καμάρι.
 • Οι μαθητές της Τρίτης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη μοναδική παράσταση από τη «Λύρα στη Λυρική» μέσα από την οποία έμαθαν για την ιστορία της Μουσικής από την αρχαιότητα ως σήμερα.
 • Δημιουργήσαμε το ιστολόγιο του σχολείου μας όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις της σχολικής μας κοινότητας. Η ηλεκτρονική του διεύθυνση είναι http://dimotiko-agkairias.blogspot.com/
 • Το σχολείο μας συμμετέχει σε δύο Πανελλήνιους διαγωνισμούς, ζωγραφικής και φιλαναγνωσίας. Ο πρώτος είναι ένας Πανελλήνιος Καλλιτεχνικός διαγωνισμός με θέμα τη γειτονιά μου και στον οποίο συμμετέχουν με έργα ζωγραφικής μαθητές από το ολοήμερο τμήμα του σχολείου μας. Μπορείτε αν θέλετε να δείτε τα έργα των μαθητών στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dimotiko-agkairias.blogspot.com/2011/11/blog-post.html. Στον διαγωνισμό φιλαναγνωσίας συμμετέχουν μαθητές από την Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του σχολείου μας και αφορά την ανάγνωση  βιβλίων της Άλκης Ζέη.
 • Έχουμε υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius με σκοπό την σύμπραξη του σχολείου μας με άλλα Ευρωπαϊκά σχολεία (Πορτογαλία, Μ. Βρετανία, Πολωνία, Βουλγαρία, Γαλλία και Τουρκία) για να δουλέψουμε από κοινού σε ένα πρόγραμμα που έχει θέμα την συνεργασία και τη συνύπαρξη των λαών της Ευρώπης μέσω της τέχνης.

Η προτεραιότητες μας για την καινούρια χρονιά είναι :

 • Ο εμπλουτισμός και η αναδιοργάνωση της σχολικής μας βιβλιοθήκης. Ευχαριστούμε θερμά την Δημοτική Βιβλιοθήκη την κα Χανιώτη Μαργαρίτα για τα βιβλία που μας προσέφεραν. Όποιος άλλος επιθυμεί μπορεί να συμβάλει στον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης μας με βιβλία που ενδεχομένως δεν χρησιμοποιεί πια.
 • Η επαναλειτουργία του εργαστηρίου με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας για τη σκληρή προσπάθεια που καταβάλλουν κάτω από τις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που διανύουμε. Να ευχαριστήσω επίσης το σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την πολύτιμη συμπαράσταση του και ιδιαίτερα για την προσφορά των 2 ηλεκτρονικών υπολογιστών που έκανε προς το σχολείο μας. Να ευχαριστήσω τον κάθε γονιό ξεχωριστά για την προσπάθεια που καταβάλει για την πρόοδο και την ανάπτυξη των μαθητών. Και τέλος να ευχαριστήσω τους μαθητές μας γιατί με την καλή διάθεση και την ενέργεια που επιδεικνύουν μας δίνουν και μας τους εκπαιδευτικούς, την  απαραίτητη δύναμη για να συνεχίσουμε το έργο μας.

Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές και ένα καλύτερο και δημιουργικό νέο έτος.

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Δεσύλλα Αικατερίνη.